Pożyczka płynnościowa ze środków unijnych z oprocentowaniem 0%

Pożyczka przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich firm, które z powody pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji, bez względu na branżę w jakiej działają.

Pieniądze można przeznaczyć na uregulowanie bieżących potrzeb firm, zapłatę pensji pracowników, należności u kontrahentów, raty leasingowe, opłaty za towar i paliwo. Przedsiębiorca może również pokryć zaległe zobowiązania wymagalne i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. Na wydatkowanie pożyczki i przedstawienie zestawienia poniesionych wydatków firma ma aż 6 miesięcy.

Pozostałe korzyści:

  • Półroczna karencja w spłacie – przedsiębiorca może zapłacić pierwszą ratę dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania.
  • Wakacje kredytowe – raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych.
  • Wysokość maksymalna pożyczki wynosi 15 mln zł i ustalana jest indywidualnie jako dwukrotność rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni rok, za który dostępne są dane (w przypadku firm działających krócej, pod uwagę brana jest prognozowana wysokość płac), albo 25 proc. wartości całkowitego obrotu w roku 2019. W uzasadnionych przypadkach wysokość pożyczki może zostać zwiększona do kwoty, która zapewni płynność finansową przedsiębiorcy na kolejne 18 miesięcy.
  • Brak wymogu wkładu własnego.
  • Okres spłaty do 6 lat.

Maksymalna kwota pożyczki to 15 milionów złotych, ale ze względu, że środki rozchodzą się błyskawicznie w chwili obecnej możemy Państwu zaproponować pozyskanie kwoty do 100 tys. zł; wynika to z tego, że taka kwota nie wymaga zabezpieczenia twardego, więc wpływa to szybkość jej procedowania; gdybyśmy wnioskowali o wyższą kwotę, to zapewne pieniądze rozeszłyby się szybciej, niż udałoby się ustanowić zabezpieczenie rzeczowe pożyczki;

W praktyce najbardziej realne szanse na pozyskanie finansowania mają firmy które:

  • funkcjonują nie której niż od połowy 207 roku,
  • nie mają negatywnych wpisów w bazach oraz opóźnień w BIK-u,
  • przed lutym 2020 roku nie były na stracie, a ich przychów w 2019 roku wynosił minimum 400 tys. zł.

Jeśli zdecydują się Państwo na pozyskanie finansowania przez nas, nasze wynagrodzenie to tzw. success fee - czyli prowizja od środków, które wpłyną na Państwa konto. Procedury przyznania pożyczki niestety nie możemy uznać za uproszczoną - wymaga ona przygotowania dla nad kompletu dokumentów finansowych.

Jeśli to Państwa interesuje prosiłbym o informację jeszcze w tym tygodniu (najlepiej mailową, bo mam aktualnie mnóstwo telefonów i oddzwaniam z opóźnieniem).

Z poważaniem,

Łukasz Mataczyński - Konsulting WSMB

Nasze firmy