Ankieta Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej

Uprzejmie prosimy Przedsiębiorców o wypełnienie ankiety przygotowanej przez Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej (czas jej wypełnienia nie przekroczy 15 minut).
CMSG to zespół ekonomistów z niezależnych organizacji zrzeszających polskich pracodawców, który na bieżąco analizuje sytuację rodzimego biznesu w czasie pandemii.

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Jej wyniki posłużą opracowaniu rzetelnych analiz, które CMSG zaprezentuje publicznie. Niezależne ekspertyzy są niezbędne do prowadzenia skutecznej dyskusji ze stroną rządową o formach pomocy dla przedsiębiorców oraz procesie „odmrażania” gospodarki.
Dlatego bardzo prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej do 23 czerwca 2020.

https://www.research.net/r/CMSG_0620d

Jest to już trzecia edycja tego badania. Niezależne ankiety są ważnym głosem biznesu. Organizacje pracodawców zyskują dzięki nim silny argument w dialogu ze stroną rządową ws. wsparcia dla polskich firm. Aktywny i powszechny udział w tym badaniu pozwoli nam skutecznie walczyć o jak najlepsze rozwiązania. Z uwagi na bardzo dynamiczne zmiany w otoczeniu ekonomicznym i zmiany legislacyjne, w najbliższych miesiącach ankiety będą przeprowadzane raz w miesiącu.

Więcej informacji o CMSG.

Nasze firmy