24 czerwca 2012 roku odbędzie się XXXI Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

 

Informujemy również, iż zgodnie z decyzją Krajowej Rady Duszpasterskiej Rzemiosła organizatorem XXXI PIELGRZYMKI RZEMIOSŁA POLSKIEGO na Jasną Górę jest Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce rzemieślników z rodzinami.

Szczegółowy plan pielgrzymki:

 

9:45 Zbiórka uczestników pielgrzymki (Aleja Henryka Sienkiewicza, przed Szczytem Jasnogórskim)

 

10:00 Wprowadzenie Starszyzny Cechowej oraz Pocztów Sztandarowych przez Ojca Jana Golonkę

 

10:30 Uhonorowanie mistrzów rzemiosła oraz uczniów (na Szczycie Jasnogórskim)

 

11:05 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Bł. Jana Pawła II

 

11:15 Msza Święta koncelebrowana przez Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca – Metropolitę Katowickiego

 

13:15 Przejście ze sztandarami przed Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej

Nasze firmy