25 sierpnia 2012 roku " Szydłowieckie rzemiosło wczoraj i dziś".

Szanowni Państwo,

rzemiosło, wytwórczość i handel to dziedziny od lat obecne w naszym mieście, stanowiące najważniejsze atuty jego rozwoju  i od lat nadające mu wyjątkowy charakter.  Wiele produktów szydłowieckiego rzemiosła stanowiło kiedyś i stanowi dziś swoiste marki, świadczące o odskonałej jakości, znane nie tylko w całej Polsce ale i na świecie. Wystarczy wspomnieć słynne szydłowieckie bryczki, wyroby rzemiosła kamieniarskiego czy doskonałe produkty wędliniarskie. Rzemiosło od lat było nie tylko źródłem utrzymania dla wielu rodzin, ale też jednym z głównych czynników rozwoju naszego miasta.

Dlatego Urząd Miejski w Szydłowcu, wspólnie z Izbą Rzemiosła w Radomiu, Cechem Rzemiosł Różnych w Szydłowcu i Spółdzielnią Rzemieślniczą w Szydłowcu, chcąc udzielić promocyjnego wsparcia naszym przedsiębiorcom, postanowił zorganizować w dniu 25 sierpnia 2012 roku przedsięwzięcie pod nazwą " Szydłowieckie rzemiosło wczoraj i dziś".

Planujemy w tym dniu wystawienie na terenie Rynku Wielkiego i wzdłuż całej ulicy Radomskiej szeregu stoisk, na których będzie można obejżeć zarówno tradycję naszego rzemiosła /stare i ginące zawody/ jak i możliwości i osiągnięcia dzisiejszych szydłowieckich przedsiębiorców. Wystawom towarzyszyć będą występy i koncerty w odświętnej , radosnej atmosferze. Chcielibyśmy, aby była to także okazja do sprzedaży wyrobów, nawiązywania kontaktów handlowych i promocyjnych.

" Szydłowieckie rzemiosło wczoraj i dziś" będzie wydarzeniem promowanym i nagłaśnianym na terenie całego kraju, szczególnie w województwach mazowieckim i świętokrzyskim. Stworzymy wiec chętnym przedsiębiorcom możliwość dotarcia ze swoją ofertą do ogólnopolskich środków  przekazu.

Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu, które z pewnością będziecie mogli państwo wykorzystać dla reklamy i promocji swoich firm i ofert.

Jeśli zechcą Pąństwo skorzystać z naszej propozycji prosimy o kontakt. Ułatwi on nam zapezpieczenie odpowiednich warunków logistycznych i technicznych.

Mamy nadzieję, że zyskamy państwa uznanie dla naszej inicjatywy.

Z szacunkiem

Burmistrz Szydłowca

Andrzej Jarzyński

Nasze firmy