Styczniowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członkow

W styczniu 2019 r odbylo się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia czlonkow na ktorym podjęto Uchwalę o gotowości zakupu nieruchomości zabudowanej przy ulicy 1 Maja 5 stanowiącej własność Spółdzielni Rzemiosł Różnych w Szydlowcu.

Nasze firmy