Czerwcowe Walne Zgromadzenie Członkow

W czerwcu 2019 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, na którym omówiono stan finansów Szydłowieckiego Cechu, wybrano podstarszego cechu - Marka Janczyka, który zastąpił chorującego kolegę Mieczysława Podgórskiego, dodatkowo omówiono bierzące potrzeby zrzeszonych w cechu rzemieślników.

Nasze firmy