Aktualizacja strony Cechu Szydłowiec

Rozpoczęto od lipca zbieranie nowych danych do aktualizacji/odnowienia strony cechowej tak, aby lepiej służyła rzemieślnikom zrzeszonym w Cechu.

Prosimy o dostarczanie aktualnych informacji, które mogłyby się pojawić na stronie Cechu Szydłowieckiego i którre pomogłyby w promowaniu zrzeszonych przedsiębiorców.

Prosimy o zwięzłą informację:

  • kilka zdan na temat tego, czym się dany Rzemieślnik zajmuje,
  • jakia jest jego specjalizacja,
  • jakimi osiągnieciami i wyróżnieniami sie może poszczycić,
  • czy Mistrz jest np. w Komisji Egzaminacyjnej w Izbie Rzemiosła i Małej Przesiębiorczości,
  • informacja na temat szkolenia uczniów,
  • 2 - 3 zdjęcia,
  • aktualne firmowe dane kontaktowe (adres, adres email, strona internetowa, telefon).

Nasze firmy