Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu informuje, iż planuje rozpocząć zajęcia z KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

Zajęcia praktyczne z młodocianymi pracownikami mogą prowadzić pracodawcy lub zatrudnieni pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne (status instruktora praktycznej nauki zawodu).

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godzin.

Kurs kończy się egzaminem (test pisemny).

Osoba, która ukończy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu, które jest ważne bezterminowo. Odpłatność za kurs wynosi 1.000 zł od osoby (możliwość opłat w ratach).

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie n/Izby w terminach i godzinach do ustalenia po zebraniu grupy kursowej.

Prosimy o poinformowanie chętnych osób o rozpoczynającym się kursie i możliwości zdobycia tytułu instruktora praktycznej nauki zawodu.

Opłaty za kurs można dokonywać w kasie Izby lub przelewem na podane konto bankowe Izby: Bank Pekao S.A. 10 1240 5703 1111 0010 8681 5625

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o kontakt telefoniczny z n/Izbą pod nr tel: 48 362 83 85, kom. 517 433 577 do dnia 10 lutego 2020r.

Nasze firmy