Młodociani pracownicy w Rzemiośle - wyjątkowe rozwiązania w okresie pandemii

Szanowni Państwo.

Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w DNIU 9.04.2020R. przekazał do wiadomości i upowszechnienia kolejną informację „MŁODOCIANI PRACOWNICY W RZEMIOŚLE - WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIA W OKRESIE PANDEMII”.

W opracowaniu jest opisana m.in. kwestia zwolnienia z opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, wg. stanu obowiązującego oraz wskazania na trwające prace legislacyjne związane ze zmianą art.31:

  • Zmiana m.in. art.31 zo. ustawy - Druk nr 330 - Rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
  • USTAWA O SZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTACH WSPARCIA W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-COV-2 - Uchwalona na posiedzeniu nr 9 dnia 09-04-2020 - niezakończone prace (stan na 9.04.2020 r.)


Głównym nurtem zmiany jest wyłączenie ubezpieczonych z tytułu zatrudnienia w celu przygotowania zawodowego z liczby nie więcej niż 10 ubezpieczonych.

USTAWA JEST W PROGRAMIE DZISIEJSZEGO, TRWAJĄCEGO OD WCZORAJ POSIEDZENIA SENATU (W DNIACH 15-16.04.2020R. ) – I W DALSZYM CIĄGU ZNAJDUJE SIĘ W TRYBIE ROZPATRYWANIA, ZE WZGLĘDU NA ZGŁOSZONE WNIOSKI FORMALNE I PONOWNE ODESŁANIE JEJ DO KOMISJI.

JEST JEDNAK SZANSA, IŻ JESZCZE W TYM TYGODNIU ZAKOŃCZY SIĘ PROCES LEGISLACYJNY.

Losy ustawy można śledzić na stronie Senatu.

Z wyrazami szacunku
JOLANTA KOSAKOWSKA

Dyrektor Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa

 

źródło: https://www.zrp.pl

Nasze firmy