Młodociany pracownik - dofinansowanie kosztów kształcenia.

Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje pomoc materialna w formie refundowania kosztów ich wynagradzania oraz dofinansowania kosztów ich kształcenia.

O przyznaniu tej pomocy decyduje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji po stwierdzeniu spełnienia odpowiednich warunków. Sprawdź, czy młodociany pracownik oraz dofinansowanie na niego rodzi konsekwencje zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów ich uzyskania.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-mlodociany-pracownik-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1432898,kiedy-pracodawca-musi-dostac-zwrot-kosztow-ksztalcenia.html

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-mlodociany-pracownik-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia

Nasze firmy