Aktualności

 • Pożyczka płynnościowa ze środków unijnych z oprocentowaniem 0%

  2020-06-08

  Pożyczka przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich firm, które z powody pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji, bez względu na branżę w jakiej działają.

  Pieniądze można przeznaczyć na uregulowanie bieżących potrzeb firm, zapłatę pensji pracowników, należności u kontrahentów, raty leasingowe, opłaty za towar i paliwo. Przedsiębiorca może również pokryć zaległe zobowiązania wymagalne i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. Na wydatkowanie pożyczki i przedstawienie zestawienia poniesionych wydatków firma ma aż 6 miesięcy.

  Czytaj więcej

 • Młodociany pracownik - dofinansowanie kosztów kształcenia.

  2020-06-08

  Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje pomoc materialna w formie refundowania kosztów ich wynagradzania oraz dofinansowania kosztów ich kształcenia.

  Czytaj więcej

 • Bezpieczny powrót do pracy - zalecenia PIP

  2020-06-08

  W związku ze stopniowym odmrażaniem gospodarki i znoszeniem ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała wytyczne dla pracodawców, których firmy wznawiają pracę.

  https://zrp.pl/bezpieczny-powrot-do-pracy-zalecenia-pip/

  Czytaj więcej

 • Zmarł nasz wieloletni kolega rzemieślnik Antoni Matyszczak

  2020-04-25

  Czytaj więcej

 • Postulaty rzemiosła odnoszące funkcjonowania Tarczy Antykryzysowej.

  2020-04-18

  W związku z zapowiedziami Rządu RP o planowanych kolejnych uzupełnieniach do Tarczy Antykryzysowej, Związek Rzemiosła Polskiego przekazał kolejne postulaty rzemiosła odnoszące się do praktycznej strony funkcjonowania Tarczy.

  Czytaj więcej

 • Młodociani pracownicy w Rzemiośle - wyjątkowe rozwiązania w okresie pandemii

  2020-04-16

  Szanowni Państwo.

  Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w DNIU 9.04.2020 R. przekazał do wiadomości i upowszechnienia kolejną informację „MŁODOCIANI PRACOWNICY W RZEMIOŚLE - WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIA W OKRESIE PANDEMII”

  Czytaj więcej

 • SUKCESJA w firmach rodzinnych

  2020-04-16

  Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie na szkolenie organizowane we
  współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji, o wyzwaniach
  przedsiębiorców w procesie sukcesji.

  Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców, instytucji
  wspierających biznes i władz lokalnych. Zapraszam serdecznie na
  szkolenie online w dniu 24.04.2020 w godzinach 9.30 - 13.30.

  Czytaj więcej

 • Nowe terminy obowiązków sprawozdawczych i innych administracyjnych wynikające z ustawy COVID-19

  2020-04-16

  1. Do 31.05.2020 r. – złożenie wniosku o zwolnienie (od 03-05.2020 r.) ze składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.
  2. Do 01.06.2020 r. – prolongata terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy, pobranych w marcu i kwietniu (tzw. PIT-4). Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja br. będzie mogła być dokonana do 1 czerwca br.
  3. Do 30.06.2020 r. – przesunięcie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
  4. Do 01.07.2020 r. – odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK-VAT dla dużych firm, dla mniejszych termin 1 lipca pozostaje niezmieniony.
  5. Zwrot zaliczek pobranych na poczet organizacji wystaw, kongresów itp. w przypadku rozwiązania umowy z klientem – w terminie 180 dni od dnia rozwiązania umowy.
  6. Do 30.06.2020 r. sporządzenie, zatwierdzenie, przekazanie do KRS sprawozdania finansowego.

  Wprowadzone w rozporządzeniu w MF rozwiązania obejmują wydłużenie terminów od 21 dni do 3 miesięcy.

  Czytaj więcej

 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

  2020-01-25

  Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu informuje, iż planuje rozpocząć zajęcia z KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

  Zajęcia praktyczne z młodocianymi pracownikami mogą prowadzić pracodawcy lub zatrudnieni pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne (status instruktora praktycznej nauki zawodu).

  Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godzin.

  Kurs kończy się egzaminem (test pisemny).

  Czytaj więcej

 • Świeto Rzemiosła Radomskiego 2019

  2019-09-28

  21 września 2019 w Białobrzegach odbyło się Świeto Rzemiosła Radomskiego, gdzie po uroczystej Mszy Świetej dwóm zasłużonym Rzemieślnikom zostały nadane szable Kilińskiego.

  Czytaj więcej

Nasze firmy