Organy statutowe Cechu

Walne Zgromadzenie Członków - jest najwyższym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu działania ustalonego statutu - więcej §20 Statutu Cechu.

Zarząd Cechu:

 1. Starszy Cechu – Piotr Sokołowski,
 2. Podstarszy Cechu - Mieczysław Podgórski,
 3. Sekretarz - Marzena Gil,
 4. Skarbnik - Kamila Ludew,
 5. Członek Cechu - Katarzyna Serdak,
 6. Z-ca Członka Cechu - Cezary Czarnota.

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący - Marek Janczyk,
 2. Z-ca Przewodniczącego - Anna Orlicka.

Sąd Cechowy:

 1. Przewodniczący - Jan Jaworski,
 2. Z-ca Przewodniczącego - Antoni Matyszczak,
 3. Sekretarz - Stanisław Urbański.

Nasze firmy