Organy statutowe Cechu

Walne Zgromadzenie Członków - jest najwyższym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu działania ustalonego statutu - więcej §20 Statutu Cechu.

Zarząd Cechu:

  1. Starszy Cechu – Piotr Sokołowski
  2. Podstarszy Cechu - Marek Janczyk
  3. Sekretarz - Marzena Gil
  4. Skarbnik - Katarzyna Serdak
  5. Członek Cechu - Kamila Ludew
  6. Zastępca Członka Cechu - Cezary Czarnota

Komisja Rewizyjna:

  1. Przewodniczący - Anna Orlicka

Sąd Cechowy:

  1. Przewodniczący - Jan Jaworski
  2. Sekretarz - Stanisław Urbański

Nasze firmy