Organy statutowe Cechu

Walne Zgromadzenie Członków - jest najwyższym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu działania ustalonego statutu - więcej §20 Statutu Cechu.

Zarząd Cechu:

 1. Starszy Cechu - Marcin Pawlak
 2. Podstarszy Cechu - Mieczysław Podgórski
 3. Sekretarz - Marek Janczyk
 4. Skarbnik - Piotr Sokołowski
 5. Członek Cechu - Kamilla Ludew
 6. Z-ca Członka Cechu - Anna Jastrząb

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący - Ewelina Suligowska
 2. Z-ca Przewodniczącego - Beata Zugaj
 3. Sekretarz - Małgorzata Kijas

Sąd Cechowy:

 1. Przewodniczący - Czesław Pawlak
 2. Z-ca Przewodniczącego - Henryka Adamczyk
 3. Sekretarz - Ryszard Czerwiak

Nasze firmy