Cech Rzemiosł Różnych
w Szydłowcu

Na terenie miasta Szydłowiec cechy powstały z chwilą nadania mu praw miejskich przez Kazimierza Jagiellończyka w 1470 roku. Szczególny rozwój rzemiosła i cechów przypada na XVI i XVII wiek. Działalność cechów przetrwała do Powstania Styczniowego, a po jego upadku cechy przeniesiono do Końskich. 1945 roku po wyzwoleniu z okupacji niemieckiej Ziemi Radomskiej, powstał Zbiorowy Cech Rzemieślniczy w Szydłowcu, którego Prezesem został Wincenty Skrzyński. 1948 roku ufundowany został sztandar cechowy z wizerunkiem Rodziny Świętej, Godłem Państwa, Herbem i data założenia miasta Szydłowiec. Sztandar poświęcony został 23 maja 1948 r. w kościele Parafialnym. Po trzech miesiącach od tej daty, decyzją wojewody kieleckiego Cech zbiorowy został rozwiązany i połączony z Cechem Rzemiosł Różnych w Radomiu. 36 lat później z inicjatywy Mistrza Mariana Orzechowskiego zebrała się grupa osób, spośród której wyłoniono Komitet Założycielki w Cechu. 20 stycznia 1985 roku odbył się pierwszy Zjazd Założycielski, gdzie również wybrano pierwsze władze Cechu Rzemiosł Różnych w Szydłowcu. Starszym Cechu został Pan Jerzy Jedliński, członkami Zarządu zostali: Jan Jaworski, Adam Fiutowski, Zygmunt Janczyk, Władysław Pochylski, zastępcami : Grażyna Proczka, Piotr Mosiołek 13 maja 1989 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Aktu odsłonięcia tablicy dokonali – fundator Waldemar Pikiel (Honorowy Starszy Cechu) oraz Władysław Pochylski i Władysław Zagórski.

Dzisiejszy Cech jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości ora stowarzyszeniem pracodawców. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o rzemiośle. Cele jakie przed sobą stawia to: reprezentowanie i ochrona praw członków Cechu, utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemiosła, sprawowanie, z ramienia Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu, której Cech jest członkiem nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle przez wszystkie osoby i instytucje, których dotyczyć to może.

Ramy prawne funkcjonowania naszej organizacji wyznacza Statut Cechu Rzemiosł Różnych w Szydłowcu.

Aktualności

Ogłaszamy nabór na kurs BHP dla pracodawców , kierowników , mistrzów i brygadzistów.

Termin czerwiec data do uzgodnienia miejsce Cech ul 1 go Maja 5 tel 486170033

Dzień Otwarty Szkoły

W dniu 22 kwietnia 2022 r. w godzinach od 9 do 13, Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu organizuje dzień otwarty szkoły. Podczas dnia…

Członkowie

Meble "SZEWCZYK" Dawid Szewczyk
Stolarstwo
Rzemieślnik
Zakład Stolarski "STOLCZER" Henryk Czerwiak
Stolarstwo
Rzemieślnik
Zakład Stolarski "CZERWIAK" Krzysztof Czerwiak
Stolarstwo
Rzemieślnik
Zakład Produkcyjno - Usługowy - Handlowy "JAST" Jan Jaworski
Ślusarstwo
Rzemieślnik
Zakład Ślusarsko - Mechaniczny Jacek Nowakowski
Ślusarstwo
Rzemieślnik
"COMES" Sokołowscy Sp. J.
Ślusarstwo
Rzemieślnik