Cech Rzemiosł Różnych
w Szydłowcu

Na terenie miasta Szydłowiec cechy powstały z chwilą nadania mu praw miejskich przez Kazimierza Jagiellończyka w 1470 roku. Szczególny rozwój rzemiosła i cechów przypada na XVI i XVII wiek. Działalność cechów przetrwała do Powstania Styczniowego, a po jego upadku cechy przeniesiono do Końskich. 1945 roku po wyzwoleniu z okupacji niemieckiej Ziemi Radomskiej, powstał Zbiorowy Cech Rzemieślniczy w Szydłowcu, którego Prezesem został Wincenty Skrzyński. 1948 roku ufundowany został sztandar cechowy z wizerunkiem Rodziny Świętej, Godłem Państwa, Herbem i data założenia miasta Szydłowiec. Sztandar poświęcony został 23 maja 1948 r. w kościele Parafialnym. Po trzech miesiącach od tej daty, decyzją wojewody kieleckiego Cech zbiorowy został rozwiązany i połączony z Cechem Rzemiosł Różnych w Radomiu. 36 lat później z inicjatywy Mistrza Mariana Orzechowskiego zebrała się grupa osób, spośród której wyłoniono Komitet Założycielki w Cechu. 20 stycznia 1985 roku odbył się pierwszy Zjazd Założycielski, gdzie również wybrano pierwsze władze Cechu Rzemiosł Różnych w Szydłowcu. Starszym Cechu został Pan Jerzy Jedliński, członkami Zarządu zostali: Jan Jaworski, Adam Fiutowski, Zygmunt Janczyk, Władysław Pochylski, zastępcami : Grażyna Proczka, Piotr Mosiołek 13 maja 1989 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Aktu odsłonięcia tablicy dokonali – fundator Waldemar Pikiel (Honorowy Starszy Cechu) oraz Władysław Pochylski i Władysław Zagórski.

Dzisiejszy Cech jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości ora stowarzyszeniem pracodawców. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o rzemiośle. Cele jakie przed sobą stawia to: reprezentowanie i ochrona praw członków Cechu, utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemiosła, sprawowanie, z ramienia Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu, której Cech jest członkiem nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle przez wszystkie osoby i instytucje, których dotyczyć to może.

Ramy prawne funkcjonowania naszej organizacji wyznacza Statut Cechu Rzemiosł Różnych w Szydłowcu.

Aktualności

Rynek pracy-pomoc dla Ukrainy

https://szydlowiec.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/19952420-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego-na-rok-2023

Członkowie

ZPHU STRZESZKOWICE - MEW GIEŁZÓW Witold Chotecki
Wytwarzanie energii elektrycznej
Rzemieślnik
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KAMET" Łaski Kazimierz
Ślusarstwo
Rzemieślnik
SYLWESTER KACPRZYK
Mechanika pojazdowa
Rzemieślnik
STUDIO FRYZUR JOANNA JATCZAK
Fryzjerstwo
Rzemieślnik
ELIZA KULITA "STUDIO FRYZJERSKIE"
Fryzjerstwo
Rzemieślnik
SALON FRYZJERSKI "New Me" Agnieszka Głogińska
Fryzjerstwo
Rzemieślnik