Władze

Organy statutowe Cechu

Walne Zgromadzenie Członków – jest najwyższym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu działania ustalonego statutu – więcej §20 Statutu Cechu.

Zarząd Cechu:

  1. Starszy Cechu – Piotr Sokołowski
  2. Podstarszy Cechu – Marek Janczyk
  3. Sekretarz – Marzena Gil
  4. Skarbnik – Katarzyna Serdak
  5. Członek Cechu – Kamila Ludew
  6. Zastępca Członka Cechu – Cezary Czarnota

Komisja Rewizyjna:

  1. Przewodniczący – Anna Orlicka

Sąd Cechowy:

  1. Przewodniczący – Jan Jaworski
  2. Sekretarz – Stanisław Urbański