Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych

ul. 1-go Maja 5
26-500 Szydłowiec
tel. +48 48 617 00 33
e-mail: crr.szydlowiec@wp.pl