Apel Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie pomocy dla Ukrainy.

Potępiamy militarną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jest to bezwzględny akt terroru, który stanowi pogwałcenie reguł prawa międzynarodowego i cywilizowanych stosunków między państwami. Popieramy działania Rządu RP zapewniające obywatelom Ukrainy ułatwienia przy wjeździe do Polski oraz pomoc dla uchodźców. Podkreślamy przy tym znaczenie pomocy polegającej na aktywizacji zawodowej oraz ułatwianiu podjęcia przez nich pracy na terenie RP. Efektywność kompleksowej pomocy uchodźcom wojennym wymaga koordynacji działań ze strony […]

Walne Zgromadzenie i odznaczenia dla członków Szydłowieckiego Cechu.

26 czerwcza 2020 odbyło sie Walne Zebranie Rzemiosła Szydłowieckiego w Cechu, podczas którego zostały wręczone odznaczenia – medale im. pułkownika Jana Kilińskiego – którymi  uhonorowano: Medalem ZŁOTYM: Panią Henrykę Adamczyk –  Mistrza cukiernictwa  i nauczyciela zawodu; Medalami SREBRNYMI: Panią Annę Orlicką – Mistrza w zawodzie gastronomia, nauczyciela zawodu oraz członka komisji egzaminacyjnej przy Izbie Rzemiosła i Małej Przesiebiorczości; Panią Kamilę Ludew – Mistrza w zawodzie fryzjerstwo, […]

Informacja o pozyskaniu środków

Z przyjemnością informujemy, że Cech pozyskał środki  z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na sfinansowanie projektu w ramach PROGRAMU POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA.